Varsgedruk Terme & Voorwaardes

Algemene Inligting

 1. Die volle naam en regstatus van die webwerfeienaar is: VARSGEDRUK (PTY) LTD (Registrasienommer 2014/081789/07).
 2. Die straatadres van die webwerfeienaar is: 86 Houtstraat, Kaapstad, 8001
 3. Die webadres van hierdie webwerf is: www.varsgedruk.co.za
 4. Tensy anders aangedui, sluit die aangehaalde pryse BTW (tans 14%) in. Die aangehaalde prys sluit ook aflewerings- en verpakkingskoste in.
 5. Afleweringsfooie vir lewering in Suid-Afrika word ingesluit in die kostes van die produkte. Kontak Varsgedruk direk vir internasionale afleweringsfooie.
 6. Persone wat die Varsgedruk-webwerf (www.varsgedruk.co.za) gebruik onderwerp hulself aan en aanvaar die terme en voorwaardes van Varsgedruk.
 7. Gebruikers wat inhoud van hierdie webwerf vir kommersiële doeleindes wil gebruik, mag dit slegs gedoen word met skriftelike toestemming wat vooraf verkry is.
 8. Alle inhoud, ontwerpe, handelsmerke en data op hierdie webwerf is die eiendom van of is gelisensieer aan Varsgedruk.
 9. Varsgedruk kan nie al die inhoud wat op die webwerf beskikbaar is, deurwerk of redigeer nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir onwettige, lasterlike of onwelvoeglike inhoud nie.
 10. Varsgedruk bied die volgende betaalmetodes: Kredietkaart of Elektroniese Fondsoorplasing.
 11. Alle kredietkaarttransaksies word met Secure Socket Layers-enkodering beveilig. Die maatskappy se registrasiedokumente en die webwerf se geregistreerde domeinnaam word gekontroleer en geverifieer.
 12. Varsgedruk sal alle redelike stappe neem om jou persoonlike inligting te beskerm. Geen persoonlike inligting sal aan derde party geopenbaar word sonder die gebruiker se toestemming nie.
 13. Enige persoon, onderneming of entiteit word uitdruklik verbied om 'n skakel na enige bladsy op hierdie webwerf op te stel sonder dat Varsgedruk vooraf skriftelike toestemming verleen het.
 14. Enige persoon, onderneming, entiteit of webwerf word uitdruklik verbied om enige bladsy, insluitend die tuisblad, van hierdie webwerf te raam sonder dat Varsgedruk vooraf skriftelike toestemming verleen het.
 15. Alle redelike maatreëls sal getref word om seker te maak dat 'n gebruiker se inligting veilig is.
 16. Gebruikers onderneem om nie hul gebruikersnaam of toegangswoord aan enige ander persoon bekend te maak nie
 17. Onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Beskerming van Verbruikers, Nr 68 van 2008 ("CPA"), en Artikels 43(5) en 43(6) van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies is Varsgedruk nie verantwoordelik vir enige verlies, skade of aanspreeklikheid van enige aard wat spruit uit die gebruik van hierdie webwerf of die dienste of inhoud wat op of deur die webwerf verskaf word of die onvermoë om dit te gebruik nie. Daarby maak Varsgedruk geen voorstellings of waarborge, implisiet of anders, dat die inhoud en tegnologie op hierdie webwerf, foutloos of sonder weglatings is nie of dat die diens 100% ononderbreekbaar en foutloos is nie.

Bestellings

 1. Die plasing van 'n item in 'n inkopiemandjie sonder om die koopsiklus te voltooi, sal nie enige bestelling van produkte of verkoopooreenkoms uitmaak of aanleiding daartoe gee nie. Varsgedruk mag enige sodanigeproduk uit die mandjie verwyder indien vooraad onbeskikbaar word, en gebruikers kan nie vir Varsgedruk verantwoordelik hou indien sodanige items nie beskikbaar is wanneer die koopsiklus wel later voltooi word nie.
 2. Varsgedruk behou die reg voor om, vir die doeleindes van die voorkoming van vermeende bedrog en met kennisgewing aan jou, te weier om betaling vir 'n bestelling te aanvaar en/of te verwerk, en/of om enigeverkoopstransaksie in geheel of gedeeltelik te kanselleer. Varsgedruk is slegs aanspreeklik vir die terugbetaling van gelde wat reeds deur die gebruiker betaal is en aanvaar geen ander aanspreeklikheid wat mag spruit uit sodanige weiering om enige bestelling/verkope te verwerk nie.
 3. Varsgedruk behou die reg voor om sonder enige kennisgewing die pryse en tariewe wat op hierdie webwerf gekwoteer word, te verander en te wysig.
 4. Varsgedruk streef daarna om elke produk op die webwerf akkuraat te beskryf en/of uit te beeld. Varsgedruk sal alles doen wat redelik binne sy vermoë is om pryse en aflewerkoste akkuraat aan te dui. Indien produkte egter foutiewelik teen die verkeerde pryse en/of aflewerkoste aangebied word, sal Varsgedruk nie verplig wees om die produkte teen sodanige foutiewe pryse en/of aflewerkoste te verkoop nie, maar sal enige gelde wat deur jou betaal is aan jou terugbetaal indien jy verkies om nie voort te gaan met die kooptransaksie teen die korrekte prys en/of aflewerkoste nie.
 5. Kragtens Artikel 21 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, is geen inligting of data op hierdie webwerf 'n aanbod nie, maar slegs 'n uitnodiging om sake te doen. Geen ooreenkomste word aangegaan deur slegs 'n databoodskap na hierdie webwerf of sy eienaars te stuur nie. Geldige ooreenkomste vereis 'n erkenning van ontvangs vanaf hierdie webwerf.

Terugbetalingsbeleid

Indien enige produk wat jy ontvang defektief, beskadig of onvanpas is vir die doel waarvoor dit bedoel is, is jy daarop geregtig om die produk terug te besorg (op Varsgedruk se onkoste) vir 'n volle terugbetaling of vir vervanging, op voorwaarde dat die foutiewe produk binne 1 maand vanaf aflewering daarvan aan Varsgedruk terugbesorg word. Let asseblief in dié verband daarop dat:

 • 'n 'defek' nie iets is wat uit normale slytasie voorspruit nie;
 • 'beskadig' beteken dat die produk beskadig moet wees wanneer jy dit ontvang en dat dit nie deur jou of enigiemand anders wat dit ontvang het beskadig is nie;
 • 'n boek nie 'onvanpas' is gegrond op die aard van die inhoud nie of omdat jy die boek geniet het of nie geniet het nie; en
 • Varsgedruk se verskaffer sal die terugbesorgde produk ondersoek om vas te stel of die beweerde probleem inderdaad geregverdig is of nie. Indien die probleem nie geregverdig is nie, sal jy aanspreeklik wees vir die onkoste van terugbesorging aan Varsgedruk, vir inspeksie en heraflewering aan jou. Ons moedig jou dus aan om enige probleme wat jy ontdek stiptelik nadat jy dit ontdek het aan ons te rapporteer.

Kontakinligting

Indien jy enige vrae of navrae het of toestemming wil vra om enige deel van hierdie webwerf te gebruik, kontak ons asseblief by:

Telefoon: 021 422 3722

Adres: Varsgedruk
86 Houtstraat
Kaapstad
8001