GEESTELIKE GROEI BYBEL HB

ISBN: 9780864874443

Geestelike groei met riglyne vir BBB: bepeinsing, Bybelstudie, bid in een band saam met die volledige teks van die 1983-vertaling van die Bybel. Bybel met hulp wat lei tot geestelike groei; Bybelstudies oor 10 lewensterreine (Man-wees; Vrou-wees; Enkel-wees; Huwelik; Ouerskap; Jonk-wees; Beroepslewe; Geestelike lewe; Spesiale behoeftes; Herstel) – meer as 70 verskillende studies. Bybelstudies oor 16 Bybelse temas (byvoorbeeld sleutelgebeure in die Ou testament; die lewe van Moses; vroue van die Bybel; die lewe van Jesus) – meer as 160 studies. Bybelstudies oor elke Bybelgedeelte. Die vrae by elke gedeelte is verdeel in drie kategoriee: stel jouself in om die Here hier te ontmoet; indringende vrae en riglyne om die Bybelgedeelte te ontleed en verstaan; vrae om die Bybelgedeelte op jou eie lewe toe te pas en jou eie te maak. Meer as 200 Bybelstudies oor gebeure in die Bybel. Bybelstudies verdeel in makliker "daar en dan"- studies en Bybelstudies vir diegene wat dieper wil dink. Inleiding tot elke Bybelboek met gegewens oor die skrywer, ontstaanstyd, die agtergrond en historiese gegewens. Volledige gegewens oor die Leesrooster oor drie jaar.

R 469.08
Aflewering Ingesluit